ONLINE SUBMISSION
 
   
  Untuk menghantar Borang Penyertaan sahaja, klik sini.
   
  Nama Kolej
  Nama Syarikat
  Nama Pensyarah
  Nama Anda
  Telefon
  Email
     
  Borang Penyertaan
  Kertas Rancangan Perniagaan
  Sila pastikan saiz dokuman yang dimuat naik tidak melebihi 8MB. Muat naik kemungkinan gagal sekiranya had saiz dilepasi.
 
 


Kami bersetuju dengan terma dan syarat penyertaan.

v1.2